Bjerkreim trafostasjon
Bjerkreim trafostasjon. Illustrasjonsfoto.
Foto: Multiconsult

Skal prosjektere transformatorstasjoner.

  • Øyvind Lie

Multiconsult er ett av to selskaper som har vunnet en rammeavtale for eksterne prosjekteringsoppdrag for stasjoner hos Statnett.

Avtalen omfatter oppgradering og utvidelse av eksisterende transformatorstasjoner samt bygging av nye stasjoner over hele landet. Tjenestene i avtalen har en estimert årlig verdi på totalt 100-150 millioner kroner. Avtalen har to års varighet, med mulighet for forlengelse i ytterligere 4 år.

– Tildelingen er en solid bekreftelse på at vi er helt i toppsjiktet i Norge på kompetanse og erfaring innen tverrfaglig prosjektering av transformatorstasjoner, og er et resultat av vårt langsiktig og målrettede arbeid, sier Hilde Gillebo, konserndirektør for enhet Energi i Multiconsult i en pressemelding.

Inn under rammeavtalen står utvikling sentralt, hvilket innebærer at utvikling av verktøy, løsninger, ny teknologi og samarbeidsformer vil være viktige leveranser for Multiconsults organisasjon de neste to til seks årene.

LINK arkitektur, Jøsok Prosjekt og Future Technology er med som underleverandører i avtalen.