rynning-tønnesen
Christian Rynning-Tønnessen, konsernsjef i Statkraft.
Foto: Tore Halvorsen

Prissikring hindret ytterligere fall, samtidig som store tidligere nedskrivninger reverseres.

  • Øyvind Lie

Utvidet med utdyping av nedskrivninger.

Statkraft hadde et underliggende driftsresultat (EBIT) på 1,1 milliarder kroner i årets tredje kvartal. Dette var en nedgang på 0,9 milliarder kroner fra samme kvartal i fjor. Nedgangen var drevet av betydelig lavere nordiske kraftpriser, delvis motvirket av sikringsaktiviteter.

– Vellykket prissikring bidro til et tilfredsstillende resultat i tredje kvartal, til tross for veldig lave nordiske kraftpriser, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en pressemelding.

I tredje kvartal var den gjennomsnittlige nordiske systemprisen 9 EUR/MWh, en nedgang på 74 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2019.

Samlet kraftproduksjon var 14,5 TWh i kvartalet, en nedgang på 0,4 TWh. Nedgangen var primært knyttet til nordisk vannkraft, mens gass- og vindkraftproduksjonen økte.

Reverserte nedskrivninger

Endrede markedsutsikter førte til både nedskrivninger og reversering av tidligere års nedskrivninger. Samlet sett hadde disse en positiv nettoeffekt på 1,3 milliarder kroner i kvartalet.

Blant annet ble vindkraftvirksomheten i Sverige i 3. kvartal skrevet ned med ytterligere 559 millioner kroner, etter å ha blitt skrevet ned med 1288 millioner kroner i 1. kvartal i år, på grunn av forventning om lavere lavere kraftpriser.

Bedrede utsikter for gasskraft i Tyskland har derimot gjort at Statkraft i 3. kvartal reverserer tidligere nedskrivninger med hele 1658 millioner kroner.

Samtidig reverseres tidligere nedskrivninger i forbindelse med vannkraft i Peru med 116 millioner kroner på grunn av forventning om høyere kraftpriser, mens biokraft og vannkraft i Tyskland skrives opp igjen med henholdsvis 66 millioner kroner og 39 millioner kroner.

I Chile skrives derimot vannkraft ned med 170 millioner kroner, på grunn av forventning om lavere kraftproduksjon.

Bedret resultat etter skatt

En svekkelse av norske kroner sammenlignet med euro førte til netto finansposter på -744 millioner kroner.

Resultat etter skatt var 1,9 milliarder kroner, en forbedring på 1,3 milliarder kroner sammenlignet med tredje kvartal i 2019.

Statkraft fortsetter å inngå sikringsavtaler som bidrar til å stabilisere inntjeningen, og i tredje kvartal ble en finansiell kontrakt med løpetid på 15 år signert. Som en del av denne avtalen har Statkraft mottatt en forskuddsbetaling på 2,4 milliarder kroner. Denne forskuddsbetalingen bidro til en solid kontantstrøm fra drift i kvartalet.

– Verden trenger mer fornybar energi og Statkraft har som mål å utvikle 9 GW innen 2025. Vi har utbyggingsprosjekter innen fornybar energi i Norge, Storbritannia, Nederland, Albania, Brasil, Chile og India, og prosjektporteføljen fortsetter å vokse i våre viktigste markeder, sier Rynning-Tønnesen i meldingen.

Investerer i Brasil

Statkraft har nylig sikret en kontrakt på 15 år for to vindparker og to solparker gjennom Irlands første auksjon innen fornybar energi. Disse parkene har en samlet installert effekt på 330 MW, og Statkraft vil nå utvikle prosjektene videre frem mot endelig investeringsbeslutning.

Etter å ha inngått kontrakt om levering av vindturbiner, er Statkraft klar til å starte byggingen av vindkraftprosjektet Ventos de Santa Eugenia i Brasil. Prosjektet, som har en samlet installert effekt på 519 MW, er Statkrafts største vindkraftprosjekt i Sør-Amerika og vil mer enn doble vår produksjonskapasitet for fornybar kraft i Brasil. Total investering er estimert til 4,2 milliarder kroner og prosjektet ventes ferdigstilt i juni 2023.