Illustrasjonsfoto.
Foto: Odda Energi

HydroCen har utviklet ny metode for flomdemping og testet den ut sammen med bransjeaktører.

  • Atle Abelsen

En ny rapport fra forskningssenteret HydroCen viser at det er et betydelig potensial for å forbedre flomdempningstiltak i de regulerte vassdragene, og beskriver hvordan dette potensialet kan klassifiseres. Metodikken SINTEF og samarbeidspartnerne har utviklet, avdekker potensiell flomdemping på et oversiktsnivå ved å analysere lett tilgjengelige data om magasinstørrelse, årstilsig, typisk...
Artikkelen er 605 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.