Borssele
Havvindparken Borssele utenfor Nederland.
Foto: Ørsted

Vil bygge elektrolyseanlegg på 100 MW i nærheten av havvind-park.

  • Øyvind Lie

Yara og Ørsted har gått sammen om å utvikle et elektrolyseanlegg på 100 MW til produksjon av fornybart hydrogen fra havvind.

Det fornybare hydrogenet skal brukes istedenfor fossilbasert hydrogen til å produsere ammoniakk på Yaras anlegg i Sluiskil i Nederland.

Ørsteds havmøllepark Borssele 1 og 2 ligger like utenfor kysten for der Sluiskil-anlegget ligger.

Planen er å bruke ammoniakken til å produsere CO2-nøytrale gjødselprodukter, skriver Ørsted i en pressemelding. På lengre sikt har ammoniakken også potensial for å bli brukt som klimanøytralt drivstoff for skip.

Ørsted og Yara vil søke om offentlig medfinansiering til bygging av elektrolyseanlegget. Hvis de får slik støtte, og hvis forretningsideen holder, kan det ifølge meldingen treffes endelig investeringsbeslutning i slutten av 2021 eller i begynnelsen av 2022.

«Ørsted ønsker å investere i produksjon av fornybart hydrogen i stor skala, og med den rette støtten vil dette felles flaggskipsprosjektet mellom Yara og Ørsted ikke bare føre til en betydelig reduksjon i CO2-utslippene, men også være med å modne teknologien med hensyn til å få ned utslippene fra europeisk industri i bred forstand», sier administrerende direktør for Ørsted Offshore, Martin Neubert, i meldingen.

«Grønn ammoniakk kan bli viktig for en bærekraftig matvareproduksjon og er samtidig en av de mest lovende CO2-nøytrale energibærerne med flere bruksmuligheter på energiområde, blant annet som skipsdrivstoff med redusert CO2-utslipp. Samarbeidet med Ørsted om dette prosjektet er et viktig skritt for at Yara kan innfri sine strategiske ambisjoner», sier konserndirektør Terje Knutsen i Yara.