Bildet er tatt under leggingen av Skagerrak 4.
Foto: Nexans

Er spylt ned i sjøbunnen for å hindre nye brudd.

  • Øyvind Lie

Etter krevende reparasjonsarbeider på de to eldste sjøkablene mellom Danmark og Norge, er det nå klart for normal kapasitet for å overføre strøm fra Norge til Danmark, skriver Statnett på sin nettside. Men fortsatt blir det noe redusert kapasitet i nordgående retning.

Den 21. september var Skagerrak 1 reparert, og den 2. oktober var også skjøtene på Skagerrak 2 ferdig utført. Den 8. oktober var kablene spylt ned i sjøbunnen og igjen klare for full belastning.

Det var 31. mai ble Skagerrak 2 ble skadet. Snaue fire uker etterpå, den 25. juni, ble Skagerrak 1 skadet. Det skjedde i dansk farvann, henholdsvis 39 og 26 km fra kysten av Jylland, på 28 meters dyp.

1760 meter ny kabel

Begge skadene bærer preg av at noe utenfra har truffet kablene.

Fra før var kapasiteten for å overføre strøm mellom de to landene redusert på grunn av en feil på en landkabel på dansk side av den nyeste strømforbindelsen, Skagerrak 4.  Med bare én kabel, Skagerrak 3, helt i normal stand, ble de opprinnelige 1632 MW i samlet kapasitet kraftig redusert.

Sommerens og høstens reparasjonsarbeider på de to strømkablene Skagerrak 1 og 2 har i perioder blitt utfordret av ustabilt vær og høy sjø.  To kabellengder på totalt 1760 meter har blitt skjøtet inn for å erstatte de delene av kablene som var skadet.

Før selve skjøtingen kunne starte opp, måtte kablene graves frem fra bunnen og kuttes der de ligger. Så trekkes kabelendene opp på dekk på skipet for at skjøtingen kan skje i kontrollerte omgivelser. Da bør det ikke være altfor store bølger, skriver Statnett.

Spyles ned

Sjøkabler ligger nedgravd i havbunnen slik at de blir beskyttet av denne. Siden havstrømmene kan flytte på den sanden på havbunnen, kan imidlertid deler av kablene etter en tid bli eksponert og dermed bli utsatt for skader.

Metoden som benyttes for å beskytte kablene som nå er ferdig reparert, går ut på å spyle sjøbunnen langs kablene. Spylingen gjør at sand fra bunnen flyter opp. Dermed synker kablene naturlig ned i bunnen. Etter hvert vil sandmassene stabilisere seg og skape en beskyttende overdekning over kablene, skriver Statnett.

Det er NKT Cables med skipet Olympic Zeus som har utført reparasjonsarbeidene på vegne av Statnett.

– Arbeidet har gått raskere enn vi hadde beregnet, og vi er veldig fornøyde med den jobben som er utført, sier prosjektleder Hallvard Hagevik i Statnett i meldingen.