solberg tampen
Statsminister Erna Solberg startet torsdag byggingen av den flytende havvindparken Hywind på Kværner Stord.
Foto: Øyvind Gravås - WoldCam /Equinor

Equinor vil ha flytende havvind konkurransedyktig med andre energiformer innen 2030.

  • Øyvind Lie

Statsminister Erna Solberg og Kværner-lærling Arne Linga startet torsdag byggingen av den flytende havvindparken Hywind Tampen på Kværner Stord.

Det gjorde de ved å starte kutteroboten på den første stålplaten i prosjektet. Kværner skal blant annet bygge 11 flytende betongskrog til turbinene på Hywind Tampen.

– Hywind Tampen er nytt kapittel i historien om energinasjonen Norge. Med støtte fra norske myndigheter bygger vi ikke bare Norges første havvindprosjekt. Vi videreutvikler den flytende havvindteknologien sammen med norsk leverandørindustri, sier Eldar Sætre konsernsjef for Equinor, i en pressemelding.

Reduserer kostnader

Equinor har som ambisjon at flytende havvind skal bli konkurransedyktig med andre energiformer innen 2030.

– Ved bruk av større turbiner, betongunderstell, ny teknologi og sammenstillingsmetode er vi på vei til å levere på målet om å redusere kostnadene mer enn 40 prosent sammenlignet med Hywind Skottland. Dette er et viktig skritt for å etablere flytende vind som et bærekraftig kraftforsyningsalternativ, sier Olav-Bernt Haga, prosjektdirektør for Hywind Tampen.

– Dersom flere og større flytende havvindprosjekter realiseres i fremtiden, vil det være mulig å redusere kostnadene ytterliggere, og vi kan få en tilsvarende utvikling med kostnadsreduksjoner som vi har sett innen bunnfast havvind, sier Haga.

Enova betaler

Equinor ser potensial for flytende havvindprosjekter i Norge, Storbritannia, Europa, USA og Asia.

Hywind Tampen-prosjektet vil bli det første flytende havvindprosjektet som forsyner olje- og gassinstallasjoner med fornybar kraft. Vindparken vil ha en samlet kapasitet på 88 MW, og antas å kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige kraftbehovet på de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C.

Hywind Tampen skal redusere utslippene fra Gullfaks og Snorre-feltene med mer enn 200.000 tonn per år.

De meste av pengene til prosjektet kommer fra staten, gjennom Enova, som har bevilget 2,3 milliarder kroner til prosjektet.