LYSEBOTN
Statnett skal blant annet rive den eldre ledningen som går over hårnålssvingene fra Lysebotn, ved siden av designmasten ved Øygardstøl og til Tonstad.
Foto: Statnett/Woldcam

Norsk selskap får rivejobben.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

AF Decom har fått i oppdrag av Statnett å rive sentralledningsstrekkene på 300 kV mellom Lysebotn og Tonstad og mellom Tonstad og Solhom. Til sammen er det 79 kilometer kraftledning med 209 master som skal rives. Ny sentralnettledning på 420 kV ble ferdigbygd i 2019 og erstatter nå de eldre...
Artikkelen er 265 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.