Gjønaelva kraftverk
Gjønaelva kraftverk i Bjørnarfjorden kommune i Vestland fylkle, hvor Sweco har testet omløpsventil.
Foto: Eirik Vee Natvik/Sweco Norge

Men «omløpsventilene bør testes tilstrekkelig», ifølge Sweco.

  • Øyvind Lie

Det er vanlig at NVE stiller krav i konsesjonen om at det må installeres omløpsventil dersom et vannkraftverk skal bygges oppstrøms verdifulle elvestrekninger for fisk. Omløpsventilen skal åpne seg hvis kraftverket stopper brått. Den skal sørge for at vannføringen i elva nedstrøms kraftverket reduseres gradvis, så ikke fisk blir liggende...
Artikkelen er 551 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.