Gjønaelva kraftverk
Gjønaelva kraftverk i Bjørnarfjorden kommune i Vestland fylkle, hvor Sweco har testet omløpsventil. Foto: Eirik Vee Natvik/Sweco Norge

Men «omløpsventilene bør testes tilstrekkelig», ifølge Sweco.

  • Øyvind Lie

Det er vanlig at NVE stiller krav i konsesjonen om at det må installeres omløpsventil dersom et vannkraftverk skal bygges oppstrøms verdifulle elvestrekninger for fisk. Omløpsventilen skal åpne seg hvis kraftverket stopper brått. Den skal sørge for at vannføringen i elva nedstrøms kraftverket reduseres gradvis, så ikke fisk blir liggende...
Artikkelen er 551 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent.

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..