havvind
Illustrasjonsfoto: ABB
Foto: ABB

Aker Offshore Wind og Aker BP går sammen for å få ned CO2-utslippene på sokkelen.

  • Øyvind Lie

Aker Offshore Wind og Aker BP vil samarbeide om konsepter for effektiv utvikling av storskala havvindparker med leveranse av kraft til produksjonsenheter for olje og gass på norsk kontinentalsokkel, opplyser selskapene i en pressemelding.

Aker Offshore Wind skal ta rollen med å utvikle og drifte vindparkene, mens Aker BP skal bidra med industri- og teknologikompetanse og være en potensiell kunde for kraften fra havvinden, sammen med andre operatører.

Sammen med partnere og leverandører ønsker selskapene å bygge «teknologidrevne prosjekter i kommersiell skala».

«Å elektrifisere enheter med kraft fra havvind kan være et viktig verktøy for å nå neste steg i å få ned utslippene fra driften», sier Aker BPs administrerende direktør Karl Johhny Hersvik i meldingen.

«Vi tar sikte på å bruke havvind på norsk kontinentalsokkel for å få ned kostnadene, introdusere innovative teknologier og digitale løsninger» sier administrerende direktør Astrid Skarheim Onsum.