vind nkom
Her måler Nkom interferens ved vindkraftanlegg.
Foto: Trond Watne/Nkom

Vindkraftutbyggerne må betale for avbøtende tiltak.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

NVE og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har foreslått nye retningslinjer for å ivareta elektrisk kommunikasjon ved vindkraftverk, for å styrke hensynet til ekom i konsesjonsbehandlingen. Årsaken er at vindturbiner kan føre til skadelig interferens i et ekomnett. Skygger for signalene De tre viktigste parameterne or interferens er avstanden mellom ekomsender og...
Artikkelen er 330 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.