vindmøller e6
Vindturbiner langs E6 nord for Gøteborg. Illustrasjonsfoto.
Foto: Øyvind Lie

Ved utgangen av 3. kvartal er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 41,5 TWh.

  • Øyvind Lie

Av dette er 28,0 TWh bygget i Sverige og 13,5 TWh bygget i Norge. Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020, samt i Sveriges mål om ytterligere 18 TWh til 2030, skriver NVE på sin nettside.

Totalt er 15,9 TWh under bygging per oktober med planlagt idriftsettelsesdato innen utgangen av 2021, hvorav 8,5 TWh i Sverige og 7,4 TWh i Norge. I tillegg er 0,3 TWh investeringsbesluttet i Sverige, ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per oktober 2020, skriver NVE.