elkem Bremanger
Medarbeiderne ved Elkem Bremanger skal ta i bruk nye teknologi som gjør det mulig å utnytte hydrogen som ellers ville ha gått tapt.
Foto: Elkem
  • Øyvind Lie

Elkem er tildelt 4,4 millioner kroner i støtte fra Enova til teknologi som gjør det mulig å utnytte hydrogen fra selskapets silisiumproduksjon i Bremanger som ellers ville ha gått til spille, skriver Enova i en pressemelding.

Elkem har i dag et overskudd av hydrogen fra produksjonen av silisiumproduktet Silgrain ved selskapets virksomhet i Bremanger. Hydrogenet er av god kvalitet, og i samarbeid med SINTEF jobber selskapet for å bedre utnytte denne ressursen. Ved å tørke ut og komprimere hydrogenet vil dette bli et salgbart produkt som kan benyttes som drivstoff i person- og tungtransportmarkedet, samt innen skipsfart.

Foreløpige beregninger viser at det kan være mulig å hente ut i underkant av 120 tonn hydrogen i året. Det er nok til å drifte 800-1.000 hydrogenbiler eller én hydrogenferje.

Lønnsomheten i prosjektet vil avhenge av god utnyttelse av anlegget, mengden solgt hydrogen, samt fraktkostnader og salgspris for hydrogenet.

Elkem-prosjektet er ett av i alt 32 prosjekter som ble tildelt støtte fra Enova gjennom støtteprogrammet energi- og klimasatsinger i industrien i september.

Utlysningsrunden som hadde søknadsfrist i august var et direkte resultat av de grønne krisemilliardene regjeringen tildelte Enova i juni.

13 av prosjektene fikk støtte til batteripakker i tilknytning til oppdrettsanlegg, fem prosjekter fikk støtte til utnyttelse av spillvarme, to fikk støtte til elektrifisering av arbeidsprosesser, mens ett prosjekt fikk støtte til utfasing av fossil varme.

Til sammen ble det tildelt støtte på 27,6 millioner kroner. Prosjektene skal totalt bidra til et klimaresultat på 11.000 tonn CO2 og et energiresultat på 30 GWh.