Wisting
Wisting-lisensen ligger drøyt 300 kilometer nord for nordkysten av Norge. Kart: Equinor
Foto: Equinor

I Barentshavet 300 kilometer fra land.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Equinor har på vegne av partnerne i Wisting-lisensen i Barentshavet tildelt kontrakter for konseptstudier for utbygging av feltet, skriver selskapet i en melding. Lisenspartnerne har bestemt seg for å se nærmere på en rund flytende produksjonsenhet (FPSO). «Elektrifisering er ansett som et mulig valg for å få ned utslippene fra...
Artikkelen er 99 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.