Sikringer
Illustrasjonsfoto.
Foto: Øyvind Lie

Rundt 141.000 husholdningskunder byttet strømleverandør i 3. kvartal i år, 17 prosent mer enn i 2. kvartal.

  • Øyvind Lie

Bytteaktiviteten er omtrent på nivå med 3. kvartal 2019, viser tallene i sluttbrukermarkedsstatistikken fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE.

Bytteaktiviteten blant næringskunder var lavere i 3. kvartal i år enn på flere år, med 7182 skifter. Ikke siden 2016 har kvartalstallet for bytteaktivitet blant næringskunder vært under 10.000, opplyser direktoratet. 

Mindre dominans

Ved utgangen av 3. kvartal 2020 hadde den største strømleverandøren i husholdningsmarkedet i norske nettområder en markedsandel på 68 prosent av antall kunder. Dette tilsvarer en nedgang på 2,2 prosentpoeng fra samme kvartal i 2019.  

Statistikken fra Elhub har vist en svak månedlig reduksjon i den største strømleverandørens markedsandel blant husholdningskunder. Reduksjonen fortsetter i 3 kvartal 2020. Lavere markedsandeler kan på sikt bidra til økt konkurranse og lavere priser i sluttbrukermarkedet.  

RME beregner gjennomsnittlig markedsandel i nettområdene per prisområde. Det var reduksjon i markedsandelen til den største kraftleverandørens i alle prisområder i 3. kvartal sammenlignet med siste måned i 2. kvartal 2020. Størst var reduksjonen i Sørøst-Norge (NO1) med en nedgang på 1,2 prosentpoeng, det er også i NO1 man finner den laveste gjennomsnittlige markedsandel for den største kraftleverandøren på 55 prosent av husholdningskundene. 

Færre på leveringsplikt

Høyest markedsandeler i husholdningsmarkedet har nettområdene i Nord-Norge (NO4), med et gjennomsnitt på 77 prosent for den største strømleverandøren. I de øvrige prisområdene var gjennomsnittlig markedsandel for den største leverandøren mellom 68-70 prosent.  

Ved utgangen av 3. kvartal 2020 var det 60 500 husholdningskunder på leveringsplikt. Dette utgjør 2,2 prosent av antall kunder og 1,7 prosent av forbruket. 

Pliktleveranser er ment som en midlertidig ordning og er en leveranse av strøm på dyrere vilkår enn normalt.  

Siden 3. kvartal 2019 har det vært en nedgang i antall husholdningskunder på leveringsplikt på 15 prosent.