Nyhellermagasinet
Nyhellermagasinet i Aurland er inntaksmagasin for Aurland 3 kraftverk i prisområde NO5.
Foto: E-CO Energi/Aerosport Norge

Har inngått langsiktig avtale om levering av 0,9 TWh vannkraft.

  • Øyvind Lie

Kraften skal leveres i NO5 i perioden 2021 til 2027, skriver Hafslund E-CO i en pressemelding.

Selskapet inngikk også en langsiktig kraftleveringsavtale på 1,18 TWh i juni. Avtalene med Hydro er en del av Hafslund E-COs satsing på langsiktige kraftkontrakter og såkalte PPA-er.

– Som Norges nest største kraftproduksjonsselskap ønsker vi å legge til rette for langsiktige markedsrelevante kontrakter av fornybar kraft mot industrien og andre aktører med langsiktig perspektiv. Denne nye kontrakten med Hydro er derfor viktig for oss og underbygger denne strategien, sier konserndirektør for kraftmarked i Hafslund E-CO, Anders Østby, i meldingen.