turbin til dobberbank
Illustrasjon.
Foto: GE Renewables

Equinor og partneren SSE har ferdigstilt prosjektfinansieringen av verdens største havvindpark.

  • Øyvind Lie

Eierne av Dogger Bank havvindpark, Equinor og SSE, har ferdigstilt prosjektfinansieringen av de to første fasene av prosjektet.

Den samlede finansieringen er på 4,8 milliarder britiske pund, pluss 0,7 milliarder GBP i andre lånefasiliteter. 1 britisk pund koster nå 11,80 kroner. Samlet utgjør dette ifølge Equinor den hittil største finansieringen av et havvindprosjekt på verdensbasis.

– Den store interessen fra långivere understreker hvor attraktive havvindparker i Storbritannia er, og viser tilliten i markedet til SSE og Equinor. Som framtidig operatør av havvindparken, er vi fornøyde med å ta prosjektet et steg videre mot det som vil bli et knutepunkt for havvind i Nordsjøen, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor i en melding.

Tre faser

65 til 70 prosent av investeringene i selve vindparken i Dogger Bank A og B blir gjeldsfinansiert. Sterk interesse fra långiverne medførte at Dogger Bank A og B oppnådde det Equinor kaller konkurransedyktige lånebetingelser.

Den endelige lånegruppen består av 29 banker og tre eksportkredittbyråer.

Prosjektet blir bygd ut i tre faser på 1,2 GW hver. De to første fasene blir bygd samtidig, for å utnytte synergier fra geografisk nærhet og felles bruk av teknologi og leverandører. Av den grunn blir de to fasene finansiert samtidig, hvor alle långiverne deltar i hver fase i like stor grad.

Dogger Bank A og B vil hver kreve samlede investeringer på om lag 3 milliarder britiske pund, inkludert investeringer til transmisjonssystemet på feltet.

Den tredje fasen, Dogger Bank C, blir bygd ut etter en annen tidsplan, der også prosjektfinansieringen vil bli ferdigstilt på et senere tidspunkt.

SSE Renewables leder byggingen av prosjektet, mens Equinor skal drifte havvindparken i driftsfasen.

Giek-hjelp

Garantiinstituttet for eksportkreditt (Giek) garanterer for totalt 3,6 milliarder kroner når to norske selskaper er valgt som leverandører til Dogger Bank. Aibel skal levere transformatorplattformer, mens OHT Alfa Lift AS skal levere transport- og installasjonstjenester.

Et nyutviklet kontrollsystem fra Kongsberg Maritime gjør det mulig å installere tårn og turbiner uten å ankre opp installasjonsskipet Alfa Lift, og skal dermed gi langt raskere og mer effektive prosesser, ifølge en melding fra Giek.