batterier
Illustrasjonsfoto: Panasonic
Foto: Panasonic

Skal undersøke muligheten for europeisk batterivirksomhet.

  • Øyvind Lie

Panasonic, Equinor og Hydro har inngått en intensjonsavtale om å danne et strategisk partnersamarbeid for å undersøke mulighetene for å etablere en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet, skriver Equinor i en pressemelding.

Fram til sommeren 2021 skal selskapene samarbeide om å vurdere markedet for litium-ion-batterier i Europa, og modne prosjektbegrunnelsen for en grønn batterivirksomhet som skal ligge i Norge. Selskapene skal basere initiativet på Panasonics teknologi, og satser på det europeiske markedet for elektriske kjøretøy og andre bruksområder.

Selskapene skal også undersøke muligheten for en integrert verdikjede for batterier og for samlokalisering av partnere i forsyningskjeden. Funnene fra denne første undersøkelsesfasen skal legge grunnlag for videre beslutninger.

Mototsugu Sato, konserndirektør i Panasonic, sier at selskapet ser på det strategiske samarbeidet med Equinor og Hydro som et mulig grunnlag for framtidig utvikling og vekst i energi- og batterisektoren i den europeiske regionen.

Som en del av denne første fasen vil selskapene gå i direkte dialog med mulige kunder i og utenfor bilindustrien i Europa samt med relevante myndigheter i Norge og Europa med sikte på å få «konkurransedyktige rammevilkår» for dette felles batteriinitiativet. Det ventes at foreløpige funn blir klare i midten av 2021.