Northvolt
Fra elbilbatteriene vil Hydro Volt gjenvinne blant annet kobolt, nikkel, mangan og litium. Batteriene inneholder også aluminium, som vil sendes til Hydros virksomhet for å bli nye produkter.
Foto: Northvolt

Får 43,5 millioner kroner av Enova til å bygge pilotfabrikk i Fredrikstad.

  • Øyvind Lie

Hydro og svenske Northvolt går sammen om et pilotanlegg i Fredrikstad som skal ta i bruk ny teknologi for å gjenvinne materialene i brukte elbilbatterier. Enova støtter etableringen med 43,5 millioner kroner, ifølge en pressemelding.

Pilotanlegget skal teste ut hvordan man ved hjelp av ny teknologi kan gjenvinne alle materialene i batteriene, kombinert med betydelig lavere energibruk og klimafotavtrykk.

Hydro satser nytt

Det er Hydro Energi AS og Northvolt Revolt AB som gjennom det nyetablerte selskapet Hydro Volt AS står bak gjenvinningsanlegget, som er planlagt lokalisert ved BatteriReturs lokaler i Fredrikstad.

Svenske Northvolt er i ferd med å etablere en stor batterifabrikk i hjemlandet, og ønsker å bli en sentral aktør også innen resirkulering av batterier. For Hydro er prosjektet en del av strategien om å styrke sin posisjon i lavkarbonaluminum og vokse i nye områder, som resirkulering, fornybar energi og batterier.

– Vi er glade for at Enova ser viktigheten av det Hydro og Northvolt ønsker å oppnå og ønsker å bidra til å realisere Hydro Volt. Dette er en milepæl på veien mot å utnytte mulighetene som ligger i bærekraftig resirkulering av batterier, sier konsernsjef i Hydro, Hilde Merete Aasheim.

I drift i 2022

Produksjonen i pilotanlegget er anslått å komme opp i cirka 8.000 tonn gjenvunnet materiale årlig. Om piloten er vellykket, er ambisjonen å bygge en ny større fabrikk som skal gjenvinne et betydelig større volum.

Batteriene inneholder verdifulle råmaterialer som kobolt, nikkel, litium, alumi­ni­um, mangan og kobber. Aluminiumet som gjenvinnes blir sendt tilbake til Hydros fabrikker for å lage blant annet nye batterikomponenter, mens mange av de resterende materialene skal brukes til å produsere nye batterier hos North Volts batterifabrikk i Skellefteå. De materialene som Hydro og Northvolt ikke kan nyttiggjøre seg, vil bli solgt til andre.

Det er separasjonsprosessen av de ulike materialene Hydro Volt skal forsøke å gjøre mer effektiv gjennom dette pilotanlegget. Det handler ikke bare om å få gjenvunnet mer av materialene, men også sikre bedre kvalitet på de materialene som blir gjenvunnet.

Renheten i disse råmaterialene er avgjørende for hvor mye raffinering det er behov for før de kan gjenvinnes. Siden raffineringsprosessen er energikrevende, er resultatet av renere materialer også en mer energi- og klimaeffektiv resirkuleringsprosess.

Går alt etter planen, vil anlegget være i full drift i 2022, ifølge meldingen.