mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie
Foto: Øyvind Lie

Husholdningene betalte 14,4 øre/kWh i 3. kvartal.

  • Øyvind Lie

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 14,4 øre/kWh i 3. kvartal i år. Det er omtrent like lav pris som forrige kvartal og en nedgang på hele 66 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2019, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en melding.

Det har vært rekordlav strømpris i både 2. og 3. kvartal i år. For å finne lavere strømpris for husholdningene må man må tilbake til 3. kvartal 2000.

Avgiftene må betales

Bakgrunnen er et stort hydrologisk overskudd.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 72,9 øre/kWh i 3. kvartal 2020, ifølge SSB. Dette er en nedgang på 33 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2019.

I tredje kvartal utgjorde avgiftene over dobbelt så stor andel av strømprisen som kraften. Av den totale strømprisen utgjorde kraftprisen 20 prosent, nettleien 39 prosent og avgiftene på elektrisk kraft de resterende 41 prosentene, ifølge SSB.

Spot billigst

Husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen hadde den billigste kontraktstypen i 3. kvartal 2020 med en gjennomsnittlig strømpris på 12,2 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. 80 prosent av husholdningene har slike kontrakter.

Gjennomsnittlig strømpris for variabel pris kontrakter var 22,8 øre/kWh. Ca. 18 prosent av husholdningene hadde slike kontrakter.

Husholdninger med nye fastpriskontrakter over ett års varighet hadde den dyreste kontraktstypen i 3. kvartal 2020 med en strømpris på 38,1 øre/kWh. Kun 2 prosent av husholdningene hadde fastpriskontrakter i 3. kvartal.