støttfjord
Fiskefartøyet Støttfjord ble med Enova-støtte bygget med batteri.
Foto: JK-Foto/Brødrene Bakken

Det skal bli enkelt å få støtte til batterier og landstrømsystem.

  • Øyvind Lie

Enova lanserer en enkel støtteordning hvor bedrifter innen fiskeri, havbruk og offshore kan få økonomisk støtte for å installere batteri og landstrømsystem i både nye og eksisterende fartøy. Målet er å sette fart på utslippskutt til sjøs.

– Vi skal halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030. Da er det viktig at utviklingen innen batterielektrifisering fortsetter. Med den forenklede støtteordningen Enova lanserer i dag, fortsetter de å spille en viktig rolle i denne utviklingen og bidrar til utslippsreduksjoner fra skipsfarten, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

Enova har i flere år hatt et støttetilbud for ulike tiltak som kan kutte drivstofforbruk i fartøy, deriblant batteri. På det nye, forenklede tilbudet er det faste, forutsigbare støttesatser. Det skal ifølge Enova kun ta om lag et kvarter å søke, og fordi saksbehandlingen i utgangspunktet er automatisk, får man normalt svar samme dag.

Det langsiktige målet for Enovas satsing på batterielektriske løsninger til sjøs er at nullutslippsfartøy blir konkurransedyktige med konvensjonell teknologi og foretrekkes av markedet også uten offentlig støtte.

For å reflektere de faktiske kostnadene, avhenger støttesummen av størrelsen på batteriet og typen fartøy. For eksempel vil en brønnbåt få innvilget 9.000 kroner i støtte for hver kWh installert batterikapasitet, mens tilsvarende sats for et lite fiskefartøy er 18.000 kroner per kWh batteri.

– Batterier kan lades både av dieselgeneratorene om bord og av landstrømanlegg ved kai. Med lading i land får rederiene enda større utbytte av batteriet, og det er derfor ofte lurt å installere landstrømsystem om bord når man uansett skal installere et batteri. Det er dessuten praktisk å ta begge disse løftene samtidig. Derfor gjør vi det mulig å få støtte til landstrømsystem i samme slengen, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i meldingen.