halden
To nye jordkabler skal styrke strømforsyningen til Halden sentrum.
Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons

NVE har gitt Elvia konsesjon til å bygge to jordkabler i Halden kommune. 

  • Øyvind Lie

Konsesjonen gjelder en ca. 1,6 kilometer lang 47 (132) kV jordkabel mellom Brødløs og Stangeberget transformatorstasjoner, og en ca. 2,2 kilometer lang jordkabel mellom Stangeberget transformatorstasjon og Strupe koblingsstasjon.

Bakgrunnen for vedtaket er at de eksisterende kablene mellom Brødløs og Stangeberget er gamle, og NVE mener det er nødvendig å bygge nye for å sikre forsyningen til Halden sentrum, skriver direktoratet i en melding.

Langs traseen er det flere hule eiker, og Elvia må gjennomføre konsekvensreduserende tiltak, og bruke ha arborist til stede i anleggsfasen.