norsep
Pilotfabrikken på forskningssenteret på Herøya i Porsgrunn åpnet i oktober 2018 og var i drift et drøyt år. Under testperioden ble flyveaske fra forbrenningsanleggene på Haraldrud i Oslo og Returkraft i Kristiansand benyttet.
Foto: Norsep

Skal gjenvinne farlig avfall fra forbrenningsanlegg.

  • Øyvind Lie

Norsep har utviklet ny teknologi for gjenvinning av farlig avfall fra forbrenningsanlegg som alternativ til deponi.

Statkraft Ventures tar i første omgang en 14 prosents eierandel i Norsep, men samarbeidet skal utvikles videre og Statkraft Ventures har en opsjon på å øke sin eierandel til over 35 prosent, skriver Statkraft i en melding på sin nettside.

Statkraft Ventures skriver at de vil være en aktiv eier i Norsep gjennom representasjon i styret, samt bidra som en industriell og strategisk partner og tilføre industriell kompetanse.

– Sjelden ser man en så god mulighet til å bidra til det grønne skiftet og samtidig skape store forretningsmessige verdier, sier Anders Prietz, leder for Statkraft Ventures, i meldingen.

Statkraft Ventures et heleid datterselskap av Statkraft.