statnett
Statnetts hovedkontor i Nydalen i Oslo. Foto: Øyvind Zambrano Lie
Foto: Øyvind Lie

Skal spare over en halv million i året per IT-konsulent som erstattes.

  • Øyvind Lie

Statnett vil styrke evnen til å gjennomføre IT-utvikling selv, og skal ansette 50 nye medarbeidere med IT-utviklingskompetanse, skriver selskapet i en pressemelding.

Statnett vurderer en økonomisk besparelse på over en halv million i året ved å erstatte en IT-konsulent med en egen ansatt, ifølge meldingen.

Det vil ifølge selskapet ta tid å bygge opp et tilstrekkelig sterkt fagmiljø internt, og Statnett vil også fremover fortsette å benytte konsulenter og samarbeidspartnere ved kortere oppdrag, kapasitetstopper og ved behov for spesialkompetanse.

Eget utviklingssenter

Statnett trenger IT-kompetansen til blant annet å utvikle markedsplattformer, styringssystemer og verktøy for analyse og planlegging. Økt kompleksitet i kraftsystemet og økt behov for digitalisering driver behovet videre.

Statnett har lenge utviklet egen programvare, men har hovedsakelig basert seg på innleide utviklere. Ved å ha en intern fagavdeling med utviklere blir selskapet mindre avhengige av konsulenter.

Statnett har opprettet et eget senter for programvareutvikling, hvor spesielt kompetanse innenfor Java og Javascript er sentralt.  Kompetanse innenfor Python-utvikling, dataplattform, informasjonsarkitektur, integrasjon og prosjektledelse er også etterspurt. Rekrutteringen skal foregå over en toårsperiode.

– Noe av det viktigste vi gjør er å omsette komplekse behov i så enkle og robuste løsninger som mulig. Det krever både mye kraftsystemforståelse, tung kompetanse om IT, tverrfaglig samhandling og gjennomføringsevne, sier konserndirektør for IT, Beate S. Krogstad, i meldingen.

Strategisk viktig

Et eget fagmiljø skal også forenkle kompetanseutviklingen internt og øke mulighetene for å dra nytte av synergier mellom ulike prosjekter og produkter, blant annet gjennom standardisering og gjenbruk.

Et sterkere internt fagmiljø skal sikre at Statnett over tid er en profesjonell kunde både når vi kjøper inn konsulenttjenester og systemer fra produktleverandører.

– Vi ser at behovet for utviklerkompetanse er høyt og kompetansen blir stadig mer strategisk viktig for oss. Vi ønsker derfor å bygge opp et sterkt internt fagmiljø, sier Krogstad.