SF6 GIS
Et gassisolert koblingsanlegg (GIS) for 145 kV i Verbois, Sveits. Bildet ble tatt i 2006.
Foto: ABB/Wikimedia Commons

Men kun for de lavere spenningsnivåene.

  • Øyvind Lie

Statnett har godkjent teknologi som kan erstatte bruk av SF6 i nye anlegg på lavere spenningsnivå.

I første omgang er alternativer til SF6 godkjent for komplette gassisolerte anlegg med spenningsnivå fra 72,5 kV til 145 kV.

– For høyere spenningsnivå opp til 420 kV er alternative gasser teknologikvalifisert for passive deler, som samleskinner. Et naturlig neste steg vil være å kvalifisere alternative gasser for aktive komponenter som effektbrytere, til dette spenningsnivået, sier spesialrådgiver Guilhem Blanchet i Statnett i en melding på selskapets nettside.

Gassisolerte anlegg (GIS-anlegg) benyttes på steder der plassen er begrenset, ettersom arealbehovet for GIS-anlegg er mindre enn for luftisolerte anlegg. Årsaken er at SF6 har betydelig større isolasjonsevne enn hva luft har. Problemet er at SF6 er en kraftig drivhusgass, med et oppvarmingspotensial 22.000 ganger høyere enn CO2.

Bruken av SF6 er strengt regulert, og i Norge må alle eiere koblingsanlegg innrapportere sine SF6-mengder og utslipp til Miljødirektoratet.

Statnett eier om lag halvparten av alle SF6-anlegg i strømnettet i Norge.

– Vi har derfor et stort ansvar for å ta tak i dette. Teknologien som nå er kvalifisert til bruk i Statnetts anlegg, er alternativer med en klimaeffekt nær null, sier Blanchet.