Stortinget
Foto: Stortinget
Foto: Stortinget

Flertallet på Stortinget vil be regjeringen legge fram plan for skatteøkning til våren.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Siden lønnsomheten i vindkraften er lav, og for å sikre stabile rammebetingelser, har regjeringen ikke villet øke vindkraftskatten nå. Den vurderingen utfordrer nå flertallet på Stortinget. «Stortinget ber regjeringen vurdere endringer i vindkraftbeskatningen, inkludert en vurdering av hvordan en hensiktsmessig innretning på og tidsplan for hvordan skattebyrden på vindkraftprodusentene kan...
Artikkelen er 211 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.