Bjerkreim2
Fra byggingen av Bjerkreim vindpark. Arkivfoto: Norsk Vind Foto: Norsk Vind

Kraftbransjen og kommuneorganisasjoner vil omfordele skatt fra staten til vindkraft-kommunene, og innføre miljøavgift.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få et to måneders gratis abonnement

Energi Norge, Norwea, Samfunnsbedriftene, KS, Naturressurskommunene (LVK, USS, Industrikommunene, Petroleumskommunene), Landssammenslutningen av vindkraftkommuner (LNVK) og Kraftfylka har sendt et felles brev til energi- og miljøkomiteen på Stortinget med ønske om at vindkraftkommunene kompenseres. «Det haster med å få på plass ordninger som sikrer kommunesektoren kompensasjon for ulemper og større del...
Artikkelen er 448 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i to måneder for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis digitalt prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.