Bjerkreim2
Fra byggingen av Bjerkreim vindpark. Foto: Norsk Vind

Kraftbransjen og kommuneorganisasjoner vil omfordele skatt fra staten til vindkraft-kommunene, og innføre miljøavgift.

  • Øyvind Lie

Energi Norge, Norwea, Samfunnsbedriftene, KS, Naturressurskommunene (LVK, USS, Industrikommunene, Petroleumskommunene), Landssammenslutningen av vindkraftkommuner (LNVK) og Kraftfylka har sendt et felles brev til energi- og miljøkomiteen på Stortinget med ønske om at vindkraftkommunene kompenseres. «Det haster med å få på plass ordninger som sikrer kommunesektoren kompensasjon for ulemper og større del...
Artikkelen er 448 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..