heiberg
Elhub-sjef Tor Bjarne Heiberg. Arkivfoto.
Foto: Øyvind Lie

De økonomiske gevinstene skal komme senere.

  • Øyvind Lie

Elhub har med bistand fra Oslo Economics gjennomført en studie for å kartlegge i hvilken grad Elhub har oppfylt intensjonene og i hvilken grad aktørene har realisert de tiltenkte gevinstene.

Resultatene viser at Elhub har gitt de planlagte kvalitative gevinstene, slik som bedre datakvalitet, effektiv utveksling av data og effektive markedsprosesser. Også målene for nøytralitet, sikkerhet og personvern er oppnådd.

Foreløpig er ikke investeringene som er gjort, oppveiet av besparelser for markedsaktørene. Det kreves imidlertid relativt beskjedne besparelser per aktør før regnestykket blir positivt økonomisk sett, ifølge rapporten.

– Generelt blir gevinstene tatt ut over vesentlig lengre tid for denne typen endringer, og det er relativt tidlig å måle de økonomiske effektene. Nå framover blir det viktig at de som har lykkes best med omstillingen kan vise hvordan de har fått til det, slik at vi sammen utvikler det gevinstpotensialet som Elhub kan gi, sier daglig leder i Elhub Tor Bjarne Heiberg i en melding.

– Vi tror det vil være gevinster å hente for markedsaktører for eksempel gjennom bedre datakvalitet og tilpasninger av arbeidsprosesser og IT-systemer, forbedringer i Elhub knyttet til markedsprosesser og datakvalitet, fremtidige regulatoriske endringer som kan innføres i Elhub i stedet for hos hver enkelt aktør, og både Elhub og andre aktører kan utnytte dataene til nye tjenester, sier Heiberg.

Elhub planlegger å følge opp med tilsvarende undersøkelse om to til tre år.