bkk
BKKs hovedkontor. Foto: BKK

Viser til at de opererer i konkurranse med private aktører.

  • Øyvind Lie

BKK AS anker i tapet i Bergen tingrett i saken om innsyn etter offentlighetsloven. Som Energiteknikk har omtalt, saksøkte BKK AS, med hjelp fra Energi Norge, staten for å slippe å gi innsyn i dokumenter. Bakgrunnen var at NRK hadde krevd innsyn hos det offentlig heleide selskapet BKK AS og...
Artikkelen er 243 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..