eu flagg
EU-kommisjonen i Brussel. Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Skal redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent innen 2030.

  • Øyvind Lie

EU har vedtatt et forsterket klimamål som sier at de skal redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivået. Dette er 15 prosentpoeng høyere enn EU har vært enige om til nå.

EU vil endre klimaregelverket for å sikre at de når det nye målet, og Europakommisjon skal skal se på om de skal endre hvilke områder i samfunnet som reguleres av de ulike regelverkene.

Det nye regelverket til EU vil få betydning for Norges arbeid med å redusere klimagassutslippene.

– EUs avgjørelse er viktig for at andre store utslippsnasjoner skal komme etter. Norge er tett integrert i EUs klimapolitikk, og dette gjør det enklere å få norske utslipp til å fortsette å gå ned, sier klima- og energiminister Sveinung Rotevatn (V) i en melding på regjeringens nettside.

EU-kommisjonen vil legge fram et forslag til endret klimaregelverk i juni 2021. Deretter skal det diskuteres og behandles i Rådet og Parlamentet før det blir vedtatt i EU.

Det vil derfor gå flere år før endringer i EUS nye klimaregelverk vil være klart, og det vil kanskje ikke tre i kraft før i 2025/26, ifølge meldingen fra den norske regjeringen.