Kryssende linjer
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie
Foto: Øyvind Lie

Gammelt nett på Jæren byttes ut og spenningen oppgraderes.

  • Øyvind Lie

NVE har gitt Lyse Elnett konsesjon til å bygge og drive en ny kraftledning mellom Opstad i Hå kommune og en ny transformatorstasjon ved Håland i Time kommune. Kraftledningen på 132 kV blir 9,1 kilometer lang og skal fra Opstad i hovedsak følge traséen til dagens 50 kV-leining mellom Opstad...
Artikkelen er 144 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.