turbin
Illustrasjonsfoto.
Foto: Hans Jacob Solgaard

OED fant ikke feil eller mangler ved tidligere vedtak.

  • Øyvind Lie

Olje- og energidepartementet godkjente mandag endret detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Buheii vindkraftverk, etter at NVEs godkjenningsvedtak ble påklaget til departementet.

Buheii vindkraftverk ligger i Kvinesdal kommune i Agder. Anlegget, som er under bygging, vil ha en installert effekt på i underkant av 80 MW.

Departementet har i klagebehandlingen vurdert endringer i detaljplan og MTA godkjent i to vedtak av NVE. Endringene omfattet blant annet justering av adkomst- og internveier for å redusere veilengdene og oppnå bedre terrengtilpasning.

Vedtakene ble påklaget av Motvind, Naturvernforbundet og Forum for natur og friluftsliv Agder. Klagene ble ikke tatt til følge, skriver departementet i en melding.

I forbindelse med klagebehandlingen har departementet, etter anmodning fra Stortinget, vurdert og gjennomgått behandlingen av vedtakene som er fattet for vindkraftverket. Departementet har ikke funnet feil eller mangler som kan lede til ugyldighet ved noen av vedtakene, noe som er en forutsetning for at vindkraftkonsesjoner kan omgjøres.