havvind
Illustrasjonsfoto: ABB
Foto: ABB

NVE peker på både sjøfugl, økt skipstrafikk og eventuell oljevirksomhet som mulige hindre.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

I 2012 ble det lagt fram en strategisk konsekvensutredning for havvind hvor 15 områder ble utredet med tanke på mulige konflikter og delt i tre kategorier. Kategori A var best egnet, B innebær at områdene hadde «utfordringer» knyttet til enten tekniske aspekter, eksisterende arealinteresser eller naturmiljø, mens kategori C var...
Artikkelen er 442 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.