sleipner
Sleipner i Nordsjøen (bildet) skal få kraft fra land (via Utsirahøgda) og som også kan bruke sine eksisterende gassturbiner.
Foto: Øyvind Gravås og Bo B. Randulff

Skal unngå kostbare investeringer i nettet på land.

  • Øyvind Lie

Olje- og energidepartementet har foreslått en forskriftsendring som åpner for at nettselskaper og sluttbrukere kan inngå avtale med vilkår om utkobling eller reduksjon i forbruket som alternativ til nettinvesteringer. Muligheten til å inngå slike avtaler kan bidra til å unngå eller utsette nettinvesteringer. Reservekraft I et høringsinnspill er Oljedirektoratet positiv...
Artikkelen er 274 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.