master
Illustrasjonsfoto.
Foto: NVE

NVE ilegger BKK og TrøndelagKraft overtredelsesgebyr på 100.000 kroner hver for brudd på kontrollplikten i elsertifikatloven. «Vi har handlet i god tro», svarer BKK.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Oppdatert med kommentar fra BKK. – NVE anser overtredelsene som alvorlige på grunn av de potensielle virkningene for tilliten til elsertifikatordningen, sier seksjonssjef Anton Eliston i NVE i en melding. Elsertifikatpliktige skal ifølge loven om elsertifikater hvert år innen 1. mars rapportere alt elektrisk forbruk som inngår i elsertifikatplikten og...
Artikkelen er 380 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.