master
Illustrasjonsfoto. Foto: NVE

NVE ilegger BKK og TrøndelagKraft overtredelsesgebyr på 100.000 kroner hver for brudd på kontrollplikten i elsertifikatloven. «Vi har handlet i god tro», svarer BKK.

  • Øyvind Lie

Oppdatert med kommentar fra BKK. – NVE anser overtredelsene som alvorlige på grunn av de potensielle virkningene for tilliten til elsertifikatordningen, sier seksjonssjef Anton Eliston i NVE i en melding. Elsertifikatpliktige skal ifølge loven om elsertifikater hvert år innen 1. mars rapportere alt elektrisk forbruk som inngår i elsertifikatplikten og...
Artikkelen er 380 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..