hywind
Dronefoto fra den flytende vindparken Hywind. Foto: Øyvind Gravås/Woldcam
Foto: Øyvind Gravås / Woldcam

Inngår samarbeidsavtale om havvind og og energisystemer.

  • Stein Arne Bakken

Equinor og SINTEF har inngått en strategisk samarbeidsavtale som omfatter havvind, marine systemer, energisystemer og modellering av disse, skriver Equinor i en pressemelding.

Samarbeidet mellom Equinor og SINTEF innenfor energisystemer er knyttet til utvikling av fornybar energi, og omfatter metoder for lagring av fornybar energi.

SINTEF har i lang tid vært Equinors største samarbeidspartner innen FoU, men det er første gang det er blitt inngått en slik strategisk avtale.

Godt i gang innen havvind

Ett samarbeidsområde er allerede godt i gang. Det er innen havvind, med hovedvekt på flytende vind.

Equinor har allerede bygget verdens første flytende vindpark, Hywind Scotland og er i gang med å bygge Norges første flytende vindpark, Hywind Tampen.

Havvindsamarbeidet mellom Equinor og SINTEF, som strekker seg helt tilbake til den første testen av Hywind-teknologien i havbassenget til SINTEF i 2005, skal bidra til å utvikle teknologi som kan gjøre fremtidige utbygginger billigere og med høyere produksjon og forutsigbarhet.

Blant annet vil selskapene se på forankring av turbinene, vedlikehold, kontrollsystem og nettilkobling. I tillegg til å forbedre Hywind-konseptet, skal selskapene også samarbeide om andre konsept for flytende vind.

Viktig for det grønne skiftet

– Equinor og SINTEF har en lang historie sammen, men vi må fortsette å se fremover. Med denne avtalen kan vi raskere oppnå resultater i områder som er viktige for det grønne skiftet, sier Sophie Hildebrand, direktør for Forskning og teknologi i Equinor i meldingen.

–Denne avtalen handler om mer enn samarbeid i Norge. Den handler om å styrke vår globale posisjon innen områder der vi i Norge har sterke naturgitte og teknologiske konkurransefortrinn. Norge er en energi- og havnasjon, og i fremtiden kan vi bli en av de største aktørene innen bærekraftig energi fra havet, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF, i meldingen.

Samarbeidsavtalen har en varighet på fire år, med mulighet for forlengelse.