Dam Viddalsvatn
Dam Viddalsvatn ligger i Låvisdalen i Aurland.
Foto: Hafslund Eco

Har signert kontrakt med Hafslund Eco verdt 220 millioner kroner.

  • Øyvind Lie

Dam Viddalsvatn ligger i Låvisdalen i Aurland kommune, mellom de innerste fjordarmene av Hardangerfjorden og Sognefjorden, og ble bygget i 1970-71. Dammen består av en steinfyllingsdam med tetningskjerne av morene. Som følge av den reviderte damsikkerhetsforskriften skal damanlegget nå oppgraderes. Arbeidene omfatter etablering av ny støttefylling på 175.000 kubikkmeter, samt...
Artikkelen er 97 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.