Hinderlys
Bildet er tatt ved fjordspennet over Granvinsfjorden og viser strømforsynings- og kommunikasjonsskap og hinderlyset på toppen av den gule masten.
Foto: Statnett/Tormod Aarekol

Mange forsynes med brenselsceller og solcellepaneler.

  • Øyvind Lie

For å redusere risikoen for fly- og helikopterulykker har Luftfartstilsynet skjerpet kravene om merking av luftfartshindre. Ifølge forskriften må blant annet alle luftspenn over 150 meters høyde merkes med intensive varslingslys som blinker. Det omfatter de fleste av Statnetts fjordspenn. Statnett er i gang med å installere varslingslys på til sammen 85 ledningsspenn i Norge.

— Vi jobber med å utvikle, teste og kvalifisere systemer for hinderlys som i tillegg til en lampe vil inneholde både strømforsyning og løsning for overvåking. En sentral del av arbeidet har vært å utvikle og teste systemet grundig for å sikre at de tåler alle slags vær- og klimatiske forhold, og kan stå ute i norsk natur i mange tiår, sier ansvarlig for teknologikvaliferseringen i Statnett, Kjell Arne Moi, i en pressemelding.

Lampene forsynes med strøm fra brenselceller kombinert med solcellepaneler og batterier. Enkelte hinderlyssystemer skal kunne kobles til det lokale strømnettet.

Statnetts overvåkningssenter på Sunndalsøra skal overvåke hinderlysene kontinuerlig.

I løpet av høsten 2020 har Statnett installert 20 hinderlys. Resten skal installeres neste år. Fristen for å sette ut lysmerking er oktober 2021.

— Vi har forståelse for at noen kan synes blinkende varslingslys kan være ubehagelig å ha i synsfeltet, men forskriften fra Luftfartstilsynet stiller krav til lysmerking som lysstyrke og antall blink i minuttet, slik at hinderet er godt synlig for lufttrafikken, sier Moi.

Hinderlys som er installert på hver side av dal- og fjordspenn vil blinke synkront 20 ganger i minuttet. Som regel blir lysene satt opp på en stolpe ved siden av høyspentmaster, men noen installeres også i toppen av høyspentmasten eller på toppen av et skap.