biokraft
Administrerende direktør Håvard Wollan i Biokraft (f.v.), konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi, forvaltningssjef Håkon Welde i TrønderEnergi og gründer Marianne Langvik i Biokraft.
Foto: TrønderEnergi

Blir største aksjonær i Scandinavian Biogas.

  • Øyvind Lie

På Fiborgtangen på Skogn i Trøndelag har Biokraft bygd opp det TrønderEnergi skriver er verdens størst anlegg for produksjon av flytende biogass.

Det svenske selskapet Scandinavian Biogas og TrønderEnergi har siden 2016 vært de to største eierne i Biokraft Holdning.

Scandinavian Biogas har eid drøyt 50 prosent av selskapet, mens TrønderEnergi har eid nær 47 prosent.

Største aksjonær

I dag ble selskapet tatt på Stockholms-børsen. Som en del av en transaksjon blir Biokraft nå heleid av Scandinavian Biogas, skriver TrønderEnergi i en pressemelding.

TrønderEnergi blir største enkeltaksjonær i det svenske selskapet gjennom å konvertere aksjene i Biokraft til aksjer i Scandinavian Biogas. TrønderEnergi vil etter transaksjonen og børsnoteringen eie 12,2 prosent av Biogas. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og virksomhet flere steder i Sverige og i Sør-Korea.

TrønderEnergi opplyser at de går inn i Scandinavian Biogas som en industriell eier, med et langsiktig perspektiv og vilje til å støtte selskapets vekstambisjoner i biogassmarkedet.

Biokrafts viktigste råvarer for å produsere LBG er ensilasje fra fiskeindustrien og prosessvann fra masse- og papirindustrien. Gassen brukes blant annet i godstransport for langdistanse og for skipsfartsvirksomheten.

— Vi har stor tro på at biogass vil bli en veldig viktig grønn energikilde fremover. Det svenske og skandinaviske markedet for biogass har stort potensial, og det gir industriell mening for oss å investere i Scandinavian Biogas som er et ledende biogasselskap i Skandinavia, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold, i meldingen.

Utiklingsmuligheter

— Biokraft og fabrikken på Skogn får store utviklingsmuligheter og adgang til et større marked når selskapet nå blir helintegrert i Scandinavian Biogas, sier Gjersvold.

Scandinavian Biogass har i forbindelse med omstruktureringen på eiersiden hentet inn 350 millioner svenske kroner i en emisjon.

– Interessen for å kjøpe seg opp i Scandinavian Biogas har vært stor i forbindelse med børsnoteringen. Emisjonen ble overtegnet, noe som viser at markedet – i likhet med oss i TrønderEnergi – har stor tro på selskapet, sier Gjersvold.