vær europa
De sammenfallende variasjonene i værforhold kan gi problemer for både det norske og det europeiske kraftsystemet.
Foto: NVE

Likhet i værmønstrene i Nord-Europa kan gi problemer når fornybarandelen i kraftsystemet øker.

  • Øyvind Lie

Nye analyser fra NVE viser at det er lite vind i år med lite nedbør, og mye vind når det er mye nedbør. Det kan skape problemer for kraftsystemet.

Været i hele Nord-Europa henger nemlig sammen og følger ofte kjente mønstre. Et av de vanligste værmønstrene kjennetegnes ved lavtrykk ved Island og høytrykk over Azorene. Lavtrykk bringer med seg milde temperaturer, med vind og nedbør på Vestlandet og i Nordland.

Østafjells og i Sverige vil det derimot være oppholdsvær og lite nedbør. I Tyskland og Storbritannia er det gjerne mildt, tørt, litt sol og mye vind. Rundt Middelhavet er det tørt og kaldt. Et slik vær er typisk om høsten og vinteren.

Utfordrende fall

Et annet vanlig værmønster er når høytrykk ligger over Nord-Europa. Om sommeren gir dette varme soldager med lite vind i Norden. I Nord-Europa blir det også varmt og solrikt, men noe mer bygevær og vind. Om vinteren vil dette værmønsteret gi både Norden og Nord-Europa en typisk tørr og kald vinterdag med litt sol. I Nord-Europa vil det blåse noe, men nesten ingenting i Norden.

Disse værmønstrene skaper situasjoner der høyt kraftforbruk sammenfaller med lite produksjon fra vind og sol, og motsatt at det kommer mye uregulerbar kraftproduksjon samtidig som kraftforbruket er lavt.

Raske fall i vind- og solkraft vil stille kraftsystemet overfor nye utfordringer med å klare å levere nok fleksibilitet på kort tid. Kraftproduksjon fra sol- og vind kan variere mye innenfor korte tidsintervaller, innenfor en time. De store variasjonene og særlig de raske reduksjonene er krevende for kraftsystemet fordi det kan bli utfordrende å opprettholde momentan balanse mellom produksjon og forbruk.

Ikke mer vind i nord

Batterier og forbrukerfleksibilitet er ifølge NVE godt egnet til å jevne ut slike raske variasjoner og vi ser at kraftsystemet vil komme til å trenge store mengder av denne type nye fleksibilitetsressurser i årene framover.

Når det blåser i Sør-Norge og rundt Nordsjøen, blåser det imidlertid ikke mer enn normalt i Nord-Norge.

«Det betyr at ulik geografisk plassering av vindkraftverk i Norge kan gi en jevnere tilgang til vindkraftproduksjon», heter det i rapporten.

Denne samvariasjonen er også påpekt tidligere. I forbindelse med denne rapporten har imidlertid NVE utviklet og forbedret datagrunnlaget for væravhengig kraftproduksjon og kraftforbruk.