kabel
Illustrasjonsfoto. Statnett
Foto: Statnett

For første gang har det satt strøm på Statnetts nye strømretterstasjon i Suldal.

  • Øyvind Lie

– Vi har testet de elektriske anleggene i stasjonen og at koblingen til det norske sentralnettet fungerer. Dette er en viktig milepæl for oss i North Sea Link-prosjektet, og vi er veldig glade for at testen var vellykket, sier Thor Anders Nummedal, prosjektdirektør for North Sea Link (NSL) i Statnett, i en melding på selskapets nettside.

Noen rettelser ble utført underveis, og nye tester ble gjennomført inntil alt var sjekket ut og godkjent. Det var satt av fire uker til arbeidet, men arbeidet gikk raskere enn planlagt.

– Det gikk over all forventning, og vi var ferdige hele to uker før plan, sier Nummedal.

kvilldal
Strømretterstasjonen i Kvilldal i Suldal kommune. Foto: Statnett

Testene ble utført av Hitachi ABB Power Grids, og Statnett var driftsansvarlig.

Hitachi ABB Power Grids vil jobbe videre med testing av anlegget i Suldal i 2021. På det tilsvarende anlegget i Blyth på britisk side, pågår fortsatt byggearbeidene. Testing er planlagt å starte der i løpet av våren 2021.

North Sea Link blir 720 kilometer og på hele strekningen mellom strømretteranleggene i Blyth og Kvilldal legges to parallelle kabler.

I 2020 ble det lagt rundt 270 kilometer sjøkabel fra Hylsfjorden i Suldal kommune i Rogaland og ut gjennom fjordene til Nordsjøen. Dette arbeidet pågikk hele sommersesongen. I 2021 skal det legges ytterligere 240 km i havet før de norskproduserte kablene fra Nexans skjøtes sammen med kablene som er produsert og lagt av Prysmian fra engelsk side. Det er lagt to tredeler av kabelen fra engelsk side siden 2018.

Forbindelsen skal settes i drift i 2021.