tensio sjøkabel
Seløy installerte de tre enleder sjøkablene over den drøyt 4 km brede og 180 m dype Stjørnfjorden på Fosen i Trøndelag i høst.
Foto: Tensio

Tensio har erstattet en havarert forbindelse over Stjørnfjorden, i et første uttak fra RENs beredskapslager for sjøkabler på regionalnettsnivå.

  • Atle Abelsen

Da Tensio fikk brudd på den nærmere fire kilometer lange 66 kV-forbindelsen i sjøen mellom Bakstein og Eidsberget på Fosen i Trøndelag 22. juni, var de straks på telefonen til REN for å sikre seg en erstatningskabel fra det relativt nye beredskapslageret for sjøkabel. Forbindelsen er en viktig del av...
Artikkelen er 679 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.