rolf barmen
Fjordkrafts administrerende direktør Rolf Barmen. Foto: Fjordkraft
Foto: Fjordkraft

Mens antall mobilabonnementer fortsetter å vokse.

  • Øyvind Lie

I fjerde kvartal falt antall strømleveranser med 3.264 i Consumer- og Business-segmentet.

Consumer-segmentet har historisk bestått av kunder i Fjordkraft og TrøndelagKraft-merkevarene, mens kundebasen fra og med fjerde kvartal i år i tillegg består av kunder i Gudbrandsdal Energi-merkevaren og i Eidsiva Marked-merkevaren. Samlet for disse merkevarene har segmentet en reduksjon på 5.982 strømleveranser, skriver Fjordkraft i en børsmelding.

Business-segmentet viser derimot en vekst på 2.718 strømleveranser.

Det selskapet kaller Extended Alliance fikk en vekst i perioden på 9.892 strømleveranser.

Samlet kundevekst for alle strømsalgssegmenter i Norge var 6.628 strømleveranser i Q4.

Antall strømleveranser i Consumer-segmentet utgjorde 755.304 ved utgangen av kvartalet, mens Business-segmentet utgjorde 106.977 strømleveranser og Extended Alliance utgjorde 56.010.

Totalt hadde konsernet 1.082.584 strømleveranser ved utgangen av fjerde kvartal 2020. Dette er en økning på 428.396 strømleveranser sammenlignet med utgangen av fjerde kvartal 2019.

Antall mobilabonnenter i Fjordkraftmerkevaren økte med 2.780 i fjerde kvartal 2020, og utgjorde dermed 125.194 mobilabonnenter ved utgangen av kvartalet.

Sammen med 7.201 mobilabonnenter i Gudbrandsdal Energi, gir dette et totalt antall mobilabonnenter på 132.395 for konsernet.

– Utviklingen i Business-segmentet er god, mens vi ser at den negative effekten fra Covid-19 i Consumer-segmentet på grunn av nedstenging og betydelig lavere aktivitet fra noen av våre viktigste distribusjonskanaler, fordeles jevnt mellom merkevarene. Veksten i Allianse fortsetter og vi er også fornøyde med å nå målsettingen om 125 tusen mobilabonnenter i Fjordkraftmerkevaren, sier selskapets konsernsjef Rolf Barmen i meldingen.