ertsmyra
Det forskes på hvordan utenlandskablene skal kunne stabilisere kraftsystemet. Bildet viser strømretteranlegget på Ertsmyra i Sirdal kommune i Agder, som tar imot kraften fra Nordlink.
Foto: Statnett

De store utenlandsforbindelsene kan være løsningen på utfordringene knyttet til økende mangel på stabiliserende svingmasse i kraftsystemet.

  • Atle Abelsen

Store, roterende kraftproduserende maskiner som vannkraftaggregater og tilsvarende synkrongeneratorer i termiske kraftverk fungerer i praksis som svingmasse i kraftsystemet. Det er viktig for å kunne holde frekvens og fasevinkel på et stabilt nivå. Nå har vi et økende innslag av sol- og ikke minst vindkraftprodusenter i hele Europa. Dette er...
Artikkelen er 823 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.