Foto: Mostphotos

Fem år etter oppstarten er selskapet klar til å ta det neste steget.

  • Øyvind Lie

Styret i det norske solcelleselskapet Otovo har vedtatt å starte en prosess for å hente kapital til å akselerere vekst og sikre finansiering frem til lønnsomhet, ifølge en melding fra selskapet.

Styret har også gitt selskapet som mandat å børsnotere selskapet på Euronext Growth Oslo innen 12 måneder. Arctic Securities har fått i oppgave å være finansiell rådgiver i prosessen.

Selskapet har så langt vært registrert på Oslo Børs’ liste for unoterte selskaper NOTC.

«Otovo er en skalerbar markedsplattform for energiinstallasjoner, og er på vei til å bli den viktigste spilleren i høyvekstmarkedet for solkraft i Europa. Vår plattform er fremragende i å redusere priser på solkraftpanaler og installasjon. Dette fører til betydelig gevinst på investeringer for kunder som også har tilgang til attraktive og økende subsidieringsordninger for grønn energi», uttaler Otovo-sjef Andreas Thorsheim i meldingen.

«Vi forbereder for det neste steget i Ottovo-reisen, og ser fram til å invitere nye aksjonærer inn i selskapet», sier Thorsheim.