kraftverk
Illustrasjonsfoto av Reinforsen kraftverk i Rana i Nordland. Foto: Statkraft
Foto: Statkraft

153,3 TWh kraft ble produsert i Norge i fjor.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Utvidet  med detaljer. Det opplyser Statnett til Energiteknikk. Tallet stammer fra summen av kraft som de større produsentene leverer, pluss antatt kraftproduksjon i mikro- og minikraftverk. Tallene er ikke korrigert for en feilmargin på én til to prosent, opplyser kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen Holdhus i Statnett til Energiteknikk. Det er det...
Artikkelen er 142 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.