gorm
Gorm Lunde har overtatt som daglig leder for Thema Consulting.
Foto: Thema Consulting Group

Både daglig leder og styreleder er byttet ut.

  • Øyvind Lie

Fra nyttår takket Arndt von Schemde av som daglig leder i Thema Consulting Group, og overlatte stafettpinnen til Gorm Lunde.

Samtidig overtok Kristine Fiksen vervet som styreleder etter Håkon Taule, skriver selskapet i en melding på sin nettside.

Både von Schemde og Taule fortsetter som partnere og konsulenter i Thema Consulting, og skal bruke mer av sin tid på selskapets virksomhet i Tyskland.

«Vi takker Arndt og Håkon for strålende innsats i de respektive vervene», heter det i meldingen.

Med i ledergruppen blir også Åsmund Jenssen og Christoffer Horni Noreng.

Lederskiftet ser ut til å ha vært relativt udramatisk.

«Endringene er i tråd med vår praksis med rullering av ledervervene mellom partnerne», heter det i meldingen.