deutsche bahn
Deutsche Bahns nye Intercity-tog.
Foto: Deutsche Bahn AG/Florian Jaenicke

Statkraft og Deutsche Bahn har inngått en ettårig kraftsalgsavtale.

  • Øyvind Lie

Siden nyttår har Statkraft levert fornybar strøm til det tyske togselskapet fra tyske vindparker.

Kraften kommer fra en portefølje av vindturbiner som ikke lenger er støtteberettiget, og der Statkraft har inngått en langsiktig avtale med eierne om å kjøpe strømmen, skriver selskapet i en pressemelding.

Kontrakten med Deutsche Bahn omfatter en forventet kraftproduksjon på i underkant av 40 GWh.

Den 31. desember 2020 utløp støtteordningen for de første tyske vindparkene etter 20 års drift.

– Vi er svært godt fornøyd med å inngå denne kontrakten akkurat nå. Den viser at produksjonsanlegg for fornybar energi som mister sine støtteordninger fortsatt kan spille en viktig rolle i dekarboniseringen av industrien, sier Statkrafts leder for Origination i Tyskland, Patrick Koch, i meldingen

Som et ledd i endringene av støtteregimet for fornybar energi (EEG) ved utløpet av 2020, har den tyske regjeringen etablert en overgangsordning frem til 2022 for vindparker der subsidiene har utløpt.

Kommersielle kraftsalgsavtaler er et markedsbasert alternativ til denne ordningen.

I avtalen leverer Statkraft fornybar strøm til Deutsche Bahn i ett år, samtidig som kraftverkseierne parallelt oppnår prissikring for flere år.