Vi vet vi ikke nok om hvilke sårbarheter som finnes i grensesnittet mellom det fysiske og digitale, og hvilke konsekvenser utnyttelse av disse sårbarhetene kan ha for forsyningssikkerheten, ifølge NVE. Illustrasjonsfoto: Colin/Wikimedia Commons
Foto: Colin/Wikimedia Commons

Skal hindre angrep mot kraftsystemet.

  • Øyvind Lie

NTNU utvikler med støtte fra NVE en tverrfaglig cyberfysisk lab for forskning og utdanning i kraftbransjen. Laben skal koble digital teknologi med elkraftteknologi slik at det er mulig i et sikkerhetsperspektiv å forske på sammenhengen mellom digitale kommandoer og fysiske konsekvenser i elkraftsystemet, skriver NVE i en melding.

Laben vil ifølge direktoratet berike eksisterende forsknings- og utdanningsmiljøer, og den skal kunne benyttes i forbindelse med etterutdanningskurs for de ansatte i sektoren.

– Fordelen med en lab er at den vil kunne gi en helt annen praktisk forståelse enn hva ren teoretisk opplæring kan gi, sier seksjonssjef Eldri Holo i NVE i meldingen.

Vet ikke nok

Laben vil gi tverrfaglig kompetanse i grensesnittet mellom elkraftteknologi, kontrollsystemer og cybersikkerhet.

«Slik det er i dag, vet vi ikke nok om hvilke sårbarheter og trusler som finnes i grensesnittet mellom det fysiske og digitale, og hvilke konsekvenser utnyttelse av disse sårbarhetene kan ha for forsyningssikkerheten. En slik forståelse er en premiss for å utvikle et velfungerende risikostyringsregime, og en fungerende beredskap for alvorlige digitale hendelser i en fysisk infrastruktur», skriver NVE i meldingen.

Digitaliseringen eksponerer kraftbransjen for cyberangrep, men så langt har det ikke vært satset på forskning og utdanning av eksperter i sikkerhet i industrikontrollsystemer og maskinvare, skriver NVE i meldingen. Dette skal nå endres.

Konsortium

Elvia og Statnett bidrar med hver sin nærings-doktorgradskandidat i det det NVE kaller et nybrottsarbeid. Kandidatene kal gjennom en forskerutdanning opparbeide kompetanse som på sikt vil komme bransjen til nytte gjennom kurs, forskning og utdanning.

Doktorgradskandidatene vil være tilknyttet NTNU.

Videre planlegger NVE, Statnett, Elvia, KraftCERT, EnergiNorge, NTNU og NSM et langsiktig samarbeid rundt forskning på cybersikkerhet, sikkerhet i industrielle kontrollsystemer og maskinvare, og de skal ifølge NVE være enige om å etablere et konsortium.

– Nå håper vi at flere blir med, slik at bransjen, akademia og andre relevante myndigheter i felleskap kan bidra til at vi får tilstrekkelig kompetanse på alle nivå i en digitalisert kraftforsyning, sier Holo.