vindpark
Illustrasjonsfoto: NVE

Ved utgangen av 4. kvartal 2020 var det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 45,0 TWh.

  • Øyvind Lie

Av dette var 28,5 TWh bygget i Sverige og 16,6 TWh bygget i Norge. Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020, samt i Sveriges mål om ytterligere 18 TWh til 2030.

Dette kommer frem i oversikten NVE og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet.

Totalt var 15,1 TWh under bygging per 31. desember med planlagt idriftsettelsesdato innen utgangen av 2021, hvorav 9,4 TWh i Sverige og 5,8 TWh i Norge.

I tillegg var 0,2 TWh investeringsbesluttet i Sverige, ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per 31. desember 2020.