syvertsen
Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.
Foto: Agder Energi

Skal blant annet satse på havvind.

  • Øyvind Lie

Agder Energi og HitecVision går sammen om en helhetlig satsing for å utvikle nye selskaper i den grønne omstillingen, skriver Agder Energi i en pressemelding.

– I partnerskap med HitecVision vil vi utvikle nye forretningsmuligheter for å befeste Norge som en energinasjon også i fremtiden, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi i meldingen.

Havvind

– I vår region har vi et godt utgangspunkt for utvikling av ny, grønn industri. Vårt overskudd av fornybar kraft, ledige arealer og et stort og høykompetent offshore-miljø gir oss store fortrinn. I tillegg ligger vi nær Europa og noen av verdens beste havvindressurser, som gir gode muligheter for en lønnsom vekst inn i en fornybar fremtid, sier Syvertsen.

HitecVision er et såkalt private equity-selskap, altså et selskap som investerer i bedrifter som ikke er notert på børs og som gjerne er direkte involvert i bedriftenes utvikling. Selskapet investerer i energiprodusenter og infrastrukturselskaper med vekstpotensial og kapital¬behov, og forvalter ifølge meldingen rundt 60 milliarder kroner.

Partnerne skal allerede være i gang med å vurdere flere mulige industrisatsinger.

– Vi tror på det å tenke stort tidlig. Partnerskapet med HitecVision er en allianse mellom kraft, kompetanse og kapital, der selskapenes styrker utfyller hverandre. Samtidig vil satsingen bidra til å sette regionen i førersetet for det grønne industriskiftet i Norge, sier Syvertsen.

Hydrogen

Norge har ifølge Agder energi et godt utgangspunkt for å beholde posisjonen som en sentral energinasjon i Europa gjennom målrettet arbeid innen områder som kraftutveksling, havvind og hydrogen. Partnerskapet forener ifølge meldingen «to ledende industrimiljøer innen energi», og sammen skal Agder Energi og HitecVision utnytte mulighetene til å skape verdier og sette fart i det grønne skiftet.

– Vi har arbeidet med å utvikle selskaper i oljesektoren i over 35 år, og nå ser vi også stadig flere muligheter innen fornybar energi og infrastruktur. Med denne avtalen kombinerer vi Agder Energis sterke posisjon og brede kompetanse innen fornybar med vår lange erfaring i å etablere og bygge nye selskaper. Det gir oss samlet styrke til å gjennomføre lønnsomme og bærekraftige industrielle satsinger i nye og raskt voksende markeder, sier administrerende direktør Ole Ertvaag i HitecVision i meldingen.